top of page

Satış 2.00


Neden mi satışın iki yüzü??

Çünkü satışın iki yüzü olduğunu düşünüyorum da ondan:)

Ancak buradaki 'iki yüzlü' olma halini 'ikiyüzlü-riyakar' olmakla karıştırmayın nolur... Ekmeğini yediğim mesleğime toz kondurmam. Derdim ne olduğunun doğru anlaşılması, gereğinden fazla anlam yüklenmesini de doğru bulmam, olduğundan daha değersiz zannedilmesini de...

Bir bütünün iki yarısı gibi iki önemli yüzü vardır satışın....

Madeni bir paranın iki yüzü gibi aynı...

Birbirini tamamlayan , birisi olunca ancak diğeri anlam kazanan iki yan...

Birbirinin zıttı değil, bütünleyicisi iki yüz...

Şimdi gelelim bu yüzlerin neler olduğuna:

Önce kimliklerle başlayalım... Satışın en önemli ilk yüzü MÜŞTERİ ise diğeri de SATIŞÇIdır... Müşterinin olduğu heryerde satış işini gerçekleyen bir yan/taraf vardır. Bu çoğu zaman müşterinin kendi içinde sürekli konuştuğu kendisi olabiliyorken bazen de bu işi profesyonelce yapan ve müşterinin kendi iç sesi yerine geçen bir diğer kişi olabilmekdir...

Satışçı müşterisinin yanında temsil ettiği MARKA yüzünü, kurumun içerisinde de MÜŞTERİ yüzünü kullanır. Müşterisi satışçıyı markanın 'en üst düzey temsilcisi' olarak görür (ya da görmek ister)...Aynı biçimde kurumunun içinde satışçı müşterisinin dili,aklı olmaktadır...

Satış her ne kadar kendine özgü teknikler, yöntemler, araçlar gerektiyorsa da önemli olan bu tekniklerin, yöntemlerin ve araçların NASIL kullanıldığıdır. İşte bu açıdan bakınca da satışın bir yüzü TEKNİK diğer yüzü de ESTETİK yanını temsil etmektedir...

Artık günümüz satış dünyası için çok önemli bir 'iki yüzlü' bakış açısı daha var: Satış doğrudan konvansiyonel kanallarla gerçekleştirilirken artık dijital araçlarla desteklenmeyen hiçbir satış süreci müşterisini topyekun sarmalayamamakta. Öyle ki satış bu noktada hem KONVANSİYONEL hem de DIGITAL olarak müşterisini çepeçevre sarmalamalı....

Sonuçları itibariyle 1'ler ve 0'lar işidir satış. Müşteri satış süreci (satınalma mı deseydim yoksa??) sırasında ya satış gerçekleşir ve satınalma kararını verir (=1) ya da satınalmaz (=0)... Satış sürecini yöneten açısından önemli olan 'neyin/nelerin sonucu belirlediğini' bilmektir. Bu nedenle de her sonuçtan bir vazife çıkartarak neyi/neleri değüiştirmesi gerektiğine karar verir...ve değiştirir....O, yutan elemanı 1'in hangi yanına koyduğundur önemli olan...Sağ yanına koyarsan 10 numara bir işe neden olurken soluna koyduğunda elinde avıcunda kalan emeğindir sadece...Bu nedenle de 1'ler ve 0'lar iki yüzünü oluşturur satışın.

Günümüzde satış işinin yeni bir paradigması var. Artık müşteri kral! Ve bilgi, en değerli ve etkili güç... İçinde teknolojinin -internetin- yeralmadığı hiçbir satış süreci yok....

Satışın bu yeni dünyasını da adlandırmak için de Satış 2.00 etiketini kullanıp satışın ikiyüzüne atıfta bulunmak istedim...

Böyleyken böyle…

Hadi satış görüşmeleriniz kolayınıza olsun...

12 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page