top of page

İşletmenin Beyni...

Updated: Feb 23, 2020


Günümüzde artık piyasa koşulları satışın işletme içerisindeki önemini kat be kat artırmıştır. Artan rekabet, teknolojinin gelişimine bağlı olarak gelişen/değişen tüketici (satınalmacı) davranışları, artan satış maliyetleri, ürün ve hizmetlerin gün geçtikçe birbirine benzemesi, müşterilerin sadakatinin sürekli azalması, alternatiflerinin artması….

Ve daha nicesi…

Bundan önceki dünyada satışçılar, işletmelerin ayaklı ve sesli broşürü idiler…

Bundan önceki dünyada satışçılar, işletmelerin sadece gülen,sıcak ve güzel yüzüydüler…(presantable??)

Bundan önceki dünyada satışçılar, işletmelerin akıncıları, görev adamıydılar…

Bundan önceki dünyada satışçılar, işletmelerin elleri,ulaklarıydılar…

Artık değil!

Müşterisinin karşısında yeterince donatmadığınız satışçılar günümüz “internet” dünyasında yok olmaya mahkumdurlar…

Müşterisinin karşısında işletmesinin BEYNİ olmayan satışçılar günümüz “rekabet” dünyasında kaybetmeye mahkumdurlar…

Müşterisinin karşısında işletmesinin AKILLI GÜCÜ olmayan satışçılar günümüz “şeffaf” dünyasında başarısızlığa mahkumdurlar…

Bugün artık satış gücü, işletmelerin sadece ayakları ve ağzı olmaktan çoktan çıkmıştır.Satış aynı zamanda hem işletme yönetiminde elde ettiği sesle,yetkiyle hem de müşterileri karşısındaki yetkinliği ile aynı zamanda işletmelerin BEYNİ olmak zorundadır…

Beyin ise sürekli gelişim ister…

Bu nedenle de satışı meslek edinmiş profesyonellerin kendilerini bu sürekli değişime –yani gelişime- adamaları bugünün en kaçınılmaz gerçeğidir…

Bol satışlar,

platin,g.5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page