top of page

Kifayetsiz Muhterisler....

Updated: Feb 23, 2020


eski defterleri karıştırıyorum. 19 Ekim 2009’da okuduğum bir makaleden aldığım notlara rastlıyorum. Heyecanla gözden geçirirken birden bu aralar yeniden sıkça duymaya başladığımız tanımlamalardan birisi karşıma çıkıyor: kifayetsiz muhterisler…

Cornell Universitesi akademisyenlerinden Justin Kruger ve David Dunning’in kaleme aldıkları uzun makalelerinde okumuştum bu betimlemeyi.

Bu iki derin adam “cehalet, gerçek bilginin aksine, bireyin kendine olan güvenini artırır” demişler. Benzer bir ifadeyi de Einstein’a atfederler. Rivayet odur ki Einstein da insanoğlunun kendine dair en önemli özelliklerinden birisi olan ego’yu benzer biçimde formüle etmiş:

EGO= 1/ Bilgi

Kruger&Dunning makalelerinde diyorlar ki:

1.niteliksizler, niteliksizliklerini farkedemezler….

2.niteliksizler niteliklerini abartırlar…

3.başkalarının niteliklerini görmekten sakınırlar…

4.eğitim niteliksizliklerini farketmelerini sağladığı için bundan rahatsız olurlar…

Bu kuyuya düşmüş kendini bilmezler “kronik kendi kendini değerlendirme yetersizliği ve hatta yeteneksizliğine” sahiptirler.

Bu namzetin itici gücü, yetersizlik ve buna ek olarak da haddini bilmeme biçiminde ortaya çıkar. Yetrsiz için “hak” olan, alçakgönüllü için ihtiras eksikliği göstergesidir…

Ve ne yazık ki bu kifayetsiz muhterisler iş yaşamında daha hızlı yükselebilir….

Bakalım aşağıda sıralı özellikleri okuduğunuzda yaşamınızda bu ve benzeri niteliklere sahip muhterisleri teşhis edebilecek misiniz?

@ gücünü delegasyon bahanesinden alır, ekibinin orkestra şefi havalarına girerler…

@ çok gürültü-patırtı ederler, çok şey yapıyorlarmış havasında sürekli meşguldürler…

@ hızlı hızlı ve düşünceli yürürler…

@ beşer şaşar diye varsayarlar ve hep ilk önce kendi şaşar…

@ herşeye hazırlıklıymış havasındadırlar ve önceden biliyorlarmış gibi davranırlar…

@ üstlerine karşı son derece kibar, altındakilere zalimdirler…

@ iktidar ve buna dayalı ilişkiler onlar için çok önemlidir…

@ astlarına üstlüklerini sürekli hatırlatırlar…

@ başarısız olursa unutturur- belgeleri yok eder…

@ astlarıyla yüzleşmez, talimatları post-it ile iletir

@ hep sonsözü söyleme heveslisidirler…

Sözün özü, bu kifayetsiz muhterisler bildiğiniz cahil cesurlar…

Tanıdık geldi mi??


16 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page