top of page

Geleceği bugüne taşımak...

Updated: Jan 25


Günümüzde kurumların alanlarında başarılı olabilmeleri ve daha da önemlisi varlıklarını sürdürebilmeleri için "sürekli değişim"e ayak uydurabilmeleri gerekir. Değişime direnmek ya da değişime uyum sağlayamamak bir kurumun makus talihinin an be an yaklaşmasının en önemli sebebidir. Bugün artık hiç bir kurum bundan 10 yıl önceki iş yapma biçimini olduğu gibi koruyarak ayakta kalma şansına sahip değil.

Değişim şart! Peki ama bu değişimi nasıl yöneteceğiz?


İşin zor tarafı da bu aslında: Değişimi yönetmek! Çünkü bugün sürekli gelişen teknoloji kurumların değişimlerinin hem en önemli “nedeni" hem de “aracı" haline gelmiş durumda. Teknolojinin değişimi nasıl tetiklediğini yaşayarak öğreniyoruz. Bu değişim hızına yetişebilmek için tüm kurumlar stratejiler tasarlıyor, taktik düzeyinde iş planları yapıyor, değişme bütçe ayırıyor…

Kurumlar tüm işlerini yönetirken verimliliklerini artırmak, işleri kurumsal standartlara taşımak üzere kurumsal süreç yönetimi disiplinini uygulamaya gayret ederler. Bu disiplin gereği, standartlaştırılan iş yapma biçimi her iş türü için tanımlı süreçlerle dokumanlara aktarılır ve organizasyonun tüm unsurlarına bu süreçler duyurularak işlerin belirlenmiş biçimde yürütülmesi istenir ve denetlenir. Gelin görün ki oldukça iyi niyetli bir amaç olan süreçleri dokumante etmek, oldukça zahmetli ve maliyetli bir iş olmakla birlikte aynı zamanda çoğu zaman kurumun gerçekliğinden uzak ve her dönem için eski kalmaya mecbur nafile bir çabadır. Hele bugünün değişim fırtınasının hızını düşünecek olursak!

İşte Next4biz BPM Kurumsal Süreç Yönetimi Platformu, tam da bu noktada süreç yönetimi disiplinini uçtan uca tasarlayıp uygulayabildiğimiz yeni nesil bir yazılım aracı olarak karşımıza çıkar. Next4biz BPM ile tüm iş süreçlerinizi sürükle-bırak yöntemle dijital olarak tasarlamakla kalmaz aynı zamanda tasarladığınız süreçlerinizi bir uygulamaya çevirerek adım adım Next4biz üzerinde yönetirsiniz.

Next4biz BPM, kurumun tüm işlerini sürdürürken değişim yönetimi sürecindeki etkinliğinizi artırarak değişime uyum sağlama hızınızı hayal edemeyeceğiniz bir noktaya taşır. Geleneksel yöntemlerle süreç yönetimi disiplinine bağlı kalarak bir değişim 5 adımda gerçekleştirilir:

  1. Mevcut durum analizi : As is...

  2. Değişim noktalarının tespiti

  3. Olması gereken ideal durumun tasarımı : To be...

  4. Uygulama

  5. Çıktıların değerlendirilmesi

Next4biz BPM ile bu 5 adımın tamamını tek bir platform üzerinde bütünleşik olarak gerçekleştirirsiniz:

-Her bir süreciniz için raporlar ve gösterge panelleri (dashboard) tasarlar, mevcut durum “as is" analizlerinizi anlık olarak gerçekleştirirsiniz.

-Sorunların kök nedenlerini, tıkanıkları, performans sorunlarını raporlarınızdan tespit edersiniz.

-İdeal “to be” akışınızı sürükle bırak yöntemle tasarlarsınız

-Oluşturduğunuz uygulama ekranları ile süreci uçtan uca uygularsınız

-Sürecin tüm akışını ve performansı adım adım izler ve gerektiğinde anında yeniden değiştirirsiniz

İşin en güzel tarafı tüm bunları kod yazmadan ve teknik desteğe ihtiyaç duymadan “kendinizin” yapabiliyor olması. Bu sayede çağımızın değişim hızına uyum sağlayıp değişimin önüne geçerek geleceği bugüne kolayca taşıyabilirsiniz.


Not: Bu yazım next4biz bloglarında yayımlandı...5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page