EĞİTİMLERİM

Aşağıda bugüne kadar verdiğim eğitimlerden örnekler bulabilirsiniz. Bu eğitimlerin her biri uygulanan kuruma özel detaylarla zenginleştirilmiştir. Eğitimler tasarlanırken öncelikle kurumun vizyon temsilcileri ile ve hedef katılımcı grup ile ayrı ayrı atölye çalışmaları yapılarak içerik özelleştirilmektedir....

Eğitim Yaklaşımı

Erişkin eğitimi; katılımcı ve işbirliğine dayalı, temel hedefi yaşamın anlamını keşfetmek olan informal öğrenme ile eylemlerimizi biçimlendiren önyargıların köklerini anlamaya yönelen düşünsel bir arayıştır.

Eğitim Metodolojisi

  • İhtiyacı ortaya çıkart

  • Vizyon belirle

  • Öz-durum sorgulaması

  • İçerik paylaşımı

  • Örnekle / göster

  • Uygula

  • Kritik et

  • Takip et / gözlemle

Pazarlamanın Temelleri ve Stratejik Pazarlama Eğitimi

Satış ve pazarlama profesyonellerinin bu alanın temelleri hakkında bilgi sahibi oldukları vizyonel bir eğitimdir.

Satış Yönetimi Eğitimleri

Profesyonel satış yaşamından satış yönetimine geçmiş yöneticilerin stratejik satış yönetimi, kanal yönetimi ve ekip yönetimi etkinliklerinin gelişimi için tasarlanmıştır...

Kurumsal Satış Eğitimleri

Hedef kitlesi tüzel kişiler /kurumlar ve bunların temsilcileri satınalma yetkilileri olan satış profesyonellerinin stratejik satış yetkinliklerinin gelişimi için hazırlanmıştır...

Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Mevcut müşteri portföyü ile kurulu ilişkiyi derinleştirmek, ürün penetrasyonunu artırarak kâr realizasyonunu sağlamak ve müşterilerin kurum ile tüm etkileşiminin koordinasyonunu geliştirme becerileri için hazırlanmıştır...

Gişe / Kasa Satış Eğitimi

Mağaza ya da şubede asıl sorumluluğu operasyonel işlemler olan gişe yetkilisi / kasa görevlisi gibi profesyonellerin işlem anında çapraz satış yapma becerilerini geliştirmek için hazırlanmıştır... 

Mağaza içi / Şube Satış Eğitimi

Bir mağazada ya da şube içinde görev alan ve bireysel segmentte ürün/hizmet satışıyla görevli satış profesyonelleri için hazırlanmıştır...

Telesatış Eğitimleri

Çağrı merkezlerinde dış arama gruplarında görev alan ve "veri tabanı" üzerinde "soğuk satış" yapan satış profesyonelleri için hazırlanmıştır...

Direkt Satış Eğitimleri

Müşterilerini kendisi bulan ve tüm satış süreçlerini sahada yöneterek yüzyüze satış görüşmeleri gerçekleştiren satış profesyonelleri için hazırlanmıştır...

Please reload

© 2012-2020 by Gurkan Platin....

  • s-twitter
  • s-linkedin